Tag Archives: thông tin tập đoàn đại dương

Tập đoàn Đại Dương động thổ dự án tại Hà Nội

Tập đoàn Đại Dương động thổ dự án tại Hà Nội

Lễ động thổ dự án được xem là bước khởi đầu quan trọng trong cam kết tái khởi động các hoạt động đầu tư của Ocean Group với các Cổ đông. Thời gian khó khăn vừa qua, Ocean Group đã