Tag Archives: thị trường

Bóng ma bất động sản phía sau ngân hàng vẫn còn rất lớn

Bóng ma bất động sản phía sau ngân hàng vẫn còn rất lớn

Từ câu chuyện của ông Danh cho thấy, bóng ma bất động sản phía sau ngân hàng vẫn còn rất lớn. Vấn đề sở hữu chéo và sử dụng ngân hàng “nhà” để vay vốn đầu tư kinh doanh bất