Tag Archives: cán bộ

Để xảy ra xây dựng không phép nhiều cán bộ ở Bình Chánh đã bị xử lý

Để xảy ra xây dựng không phép nhiều cán bộ ở Bình Chánh đã bị xử lý

Với các dự án chậm triển khai, Bình Chánh cũng kiến nghị cho rà soát lại, thu hẹp ranh dự án nếu chủ đầu tư không có khả năng bồi thường. Dự án nào không khả thi thì hủy bỏ